Puistofiesta 2011

Seigikailaisia harjoittelemassa Hämeenpuiston Puistofiesta -tapahtumassa vuonna 2011